Roarhitect.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici
Se încarcă pagina ...

Proiecte Case. Design Interior. Amenajari Interioare. Proiectanti - Cei mai populari arhitecti

 

Concurs Talent Scouting la BIFE 2012

Concurs Talent Scouting la BIFE 2012

    Igloomedia și BIFE te provoacă la concurs!


    Am pornit în căutarea celor mai talentați designeri de mobilier. Dovedește-ne că te numeri printre ei și participă la concursul Talent Scouting cu cea mai creativă propunere de MASĂ + SCAUN.
    Tema competiției este lipsită de constrângeri legate de materiale, dimensiuni sau stil, dar viziunea unitară asupra celor două elemente este un must. De asemenea, vor fi apreciate calități precum inovația, sustenabilitatea și nivelul de înțelegere a nevoilor utilizatorilor. În urma jurizării, cele mai bune proiecte vor fi reunite într-o expoziție organizată în cadrul târgului BIFE, în data de 14 septembrie urmând să fie anunțați și primii 3 clasați, ce vor primi premii dintre cele mai atractive.

    Concursul este deschis tuturor celor interesați de design, fie studenți, absolvenți sau simpli pasionați, având ca scop promovarea creatorilor autohtoni de mobilier.

 


REGULAMENT DE PARTICIPARE.
Concursul „Talent Scouting”
Ediția I, BIFE 2012


Art.1 Organizatorul concursului
ROMEXPO S.A.
Bd. Mărăști nr. 65-67, Sector 1, București, România
Telefon: +4 (021) 207.70.00
Fax: +4 (021) 207.70.70
Web: www.romexpo.ro; www.bife.ro


Art.2 Partener de comunicare

IGLOO MEDIA S.R.L.
Str. Brezoianu nr.4, cod 050023, Sector 5, București, România
Telefon: +4 (021) 313.41.18
Fax: +4 (021) 313.41.18
Web: www.igloo.ro


Art.3 Tipul concursului

Concursul „Talent Scouting” este un concurs de proiecte în design de mobilier, special realizate pentru acest concurs și care nu mai reprezintă subiectul vreunei alte competiții de acest gen.


Art.4 Tema concursului
Tema concursului este un ansamblu format din MASĂ + SCAUNE pentru 6 persoane.
Ansamblul poate fi conceput pentru următoarele spații rezidențiale: living, dining, bucătărie, terasă.


Art.5 Eligibilitate

Concursul este deschis tuturor cetățenilor României, fără să existe constrângeri legate de ocupație sau vârstă. Este interzisă participarea la concurs pentru: membrii juriului, angajați ai organizatorilor, partenerilor și sponsorilor, precum și pentru rudele de până la gradul II ale tuturor categoriilor menționate.
Sunt admise atât proiectele individuale cât și cele colective.
Un concurent poate participa cu unul sau mai multe proiecte.
Participarea la concurs este gratuită.


Art.6 Calendarul concursului

Lansare concurs: 16 Iulie 2012
Termen limită pentru formularea întrebărilor: 22 august 2012
Termen limită pentru trimiterea răspunsurilor: 23 august 2012
Termen limită pentru depunerea proiectelor: 24 august 2012
Jurizarea proiectelor: 29-31 august 2012
Anunțarea proiectelor nominalizate: 4 septembrie 2012
Anunțarea se va face pe site-urile www.bife.ro și blog.igloo.ro. Proiectele nominalizate vor fi prezentate într-o expoziție organizată într-un spațiu special amenajat, în cadrul târgului internațional de mobilă – BIFE 2012, ce va avea loc în perioada 12-15 septembrie, în Centrul Expozițional Romexpo. Semnatarii proiectelor nominalizate vor fi invitați să participe la târg pentru a-și putea prezenta propunerile atât specialiștilor cât și publicului larg.
Anunțarea câștigătorilor: 14 septembrie 2012, în cadrul târgului internațional de mobilă – BIFE 2012.


Art.7 Juriul concursului
Membri:
1. arh. Șerban Țigănaș – Președintele Ordinului Arhitecților din România
2. arh. Adrian Ciocăzanu – Igloo Architecture
3. lect. dr. arh. Cristina Șerban – Director Departamentul „Proiectare de Interior și Design” – UAUIM
4. arh. Corvin Cristian
5. Camelia Șucu – Președinte Class Living
Membru supleant:
Viorica Buică – redactor șef revista Igloo Habitat & Arhitectură.
Secretar:
Reka Țugui – redactor revista Igloo Habitat & Arhitectură.


Art.8 Depunerea dosarelor
Dosarele vor cuprinde:
- Maximum 3 planșe, cu dimensiunea de 50 x 70 cm, cu orientare verticală, la o rezoluție de 300 dpi, în format .jpg sau .tiff
- Text de prezentare de maximum 2000 de semne cu tot cu spații, în format .doc, redactat cu font Arial, de 12 puncte, cu distanță de 1.5 puncte între rânduri, cu aliniere Justify.
- Formular de înscriere completat la toate punctele. Nu se acceptă formulare incomplete.

Toate acestea vor fi arhivate într-un singur fișier de tip .zip sau .rar și se vor trimite la adresa de e-mail: concursbife2012@romexpo.ro.
În cazul în care fişierul este prea mare acesta poate fi trimis prin transfer.ro sau wetransfer.com la adresa specificată mai sus.
În cazul în care un concurent participă cu mai multe proiecte, va trimite separat dosarul fiecărui proiect, cu toate documentele aferente, în e-mailuri diferite. Precizăm ca în această situație, codurile de identificare trebuie să difere.
În cazul în care un proiect este elaborat de mai multe persoane, dosarul va conține câte un formular de înscriere pentru fiecare membru codul de identificare fiind acelaşi pe fiecare formular.
După depunerea dosarelor, în maxim 24 de ore, participanţii vor primi un mesaj de confirmare. În caz că nu vor primi acest mesaj sunt rugaţi să ne contacteze la adresa de e-mail: reka.tugui@igloo.ro

 

Art.9 Conținutul planșelor:
Modul de organizare al planșelor este la libera alegere, cu respectarea precizărilor făcute la art. 8.
Planșele trebuie să conțină planul ansamblului, vederi, axonometrii, perspective, detalii reprezentative, perspective de ambianță, precizarea materialelor utilizate.
Textul de prezentare poate fi trecut și pe planșe, la libera alegere a concurentului, dar acesta, în mod obligatoriu, va fi trimis și separat.


Art.10 Secretizarea proiectelor:
Numele autorilor și orice date personale ale acestora nu trebuie să apară sub nicio formă pe planșele înscrise în competiție și nici în textul de prezentare.
Concurenții trebuie să aleagă un cod de identificare, format din 6 cifre, precizat în formularul de înscriere, care va fi trecut atât pe planșe cât și în textul de prezentare.
Pentru planșe: Codul va fi trecut în interiorul unei căsuțe plasate în colțul stânga sus al fiecărei planșe, la o distanță de 20 mm de margini. Căsuța va avea dimensiunile de 5×2 cm iar codul de identificare va fi plasat în centrul acestuia și redactat cu font Arial de 32 de puncte. Căsuța va fi neagră iar codul alb. Descarcă modelul
Pentru textul de prezentare: Codul va fi menționat la începutul textului, pe prima linie și va fi redactat respectând precizările legate de font și dimensiuni ale textului propriu-zis.
În cazul în care se constată că doi sau mai mulţi participanţi au ales acelaşi cod de identificare, aceştia vor fi anunţaţi să-şi modifice codurile. Dacă organizatorul nu primeşte răspuns în acest sens, are dreptul de a înlocui codurile în aşa fel încât să nu existe suprapuneri şi obligaţia să înştiinţeze participantul de noul său cod.


Art.11 Scopul Concursului „Talent Scouting” – Calea spre excelență în design
Misiunea proiectului: susținerea și încurajarea designerilor autohtoni.
Prima ediție a Concursului „Talent Scouting va susține și promova excelența într-un domeniu în plină dezvoltare în România, și anume excelența în design.


Art.12 Jurizarea, proceduri și metode de selectare a proiectelor câștigătoare
Lucrările înscrise în concurs vor fi disponibile doar juriului, din momentul începerii perioadei de notare a lucrărilor până la închiderea jurizării.
Numele concurenților nu va fi divulgat membrilor juriului până la finalizarea jurizării, identificarea proiectelor făcându-se prin intermediul codurilor alese de concurenți.
Publicul larg va avea acces la proiectele nominalizate pe întreaga perioadă a târgului BIFE 2012, în spațiul special amenajat din Centrul Expozițional Romexpo (12-15 Septembrie 2012).
Membrii juriului vor avea acces să vizualizeze și să noteze lucrările din concurs doar în perioada de timp alocată notării proiectelor.
Lucrările înscrise în concurs vor primi câte o notă de la 1 la 10 (1 este nota minimă, 10 este nota maximă).
Fiecare membru al juriului notează cu câte o notă fiecare lucrare înscrisă în concurs. Notele, odată acordate, nu pot fi modificate.
Punctajul fiecărui concurent constă în media notelor obținute de acesta de la toți membrii juriului.
Dintre proiectele nominalizate vor fi desemnate primele 3 proiecte cu cel mai mare punctaj drept câștigători ai premiilor I, II și III.
Doar în cadrul târgului BIFE 2012, în data de 14 septembrie vor fi anunțați public câștigătorii, iar după data de 15 septembrie 2012 vor fi anunțați și pe site-urile concursului (www.bife.ro și blog.igloo.ro)
Câștigătorii (Locul I, Locul al II-lea și Locul al III-lea) vor fi desemnați în funcție de primele trei (3) cele mai mari punctaje (media notelor tuturor membrilor juriului).


Art.13 Criterii de evaluare:
Sustenabilitate, creativitate, inovație, calități estetice, viziune unitară, utilitate, confort, posibilitatea de fabricare.


Art.14 Premii:
Premiile vor fi acordate sub forma de:
1. Premiul I: O excursie de 3 zile pentru 1 persoană la Salone Internazionale del Mobile, Milano, Italia – aprilie 2013
Abonament pentru 1 an la revista Igloo habitat & arhitectură
2. Premiul al II-lea : O excursie de 3 zile pentru 1 persoană la The Furniture Show, Birmingham, Marea Britanie – ianuarie 2013
Abonament pentru 1 an la revista Igloo habitat & arhitectură
3. Premiul al III-lea: O excursie de 3 zile pentru 1 persoană Qubique Furniture Design Show, Berlin, Germania – noiembrie-decembrie 2012
Abonament pentru 1 an la revista Igloo habitat & arhitectură


Art.15 Autorizarea comunicării

Prin participare, fiecare câștigător înțelege să autorizeze Romexpo și Igloo Media și/sau orice alt partener în acest concurs să îi utilizeze numele, prenumele, adresa și detalii despre ocupație, în scopuri comerciale ca parte a comunicărilor legate de Concursul „Talent Scouting”, ediția I, dar și pentru edițiile viitoare.


Art.16 Utilizarea de către Romexpo și Igloo Media a proiectelor
Orice persoană care depune o lucrare în cadrul acestui concurs certifică și garantează pentru organizatori că el/ea este autorul exclusiv și unic și că lucrarea respectivă, nu încalcă în mod direct sau indirect drepturile unei terțe părți.
Utilizarea lucrărilor – pentru întreaga participare în concurs se consideră acordul liber și exclusiv al autorului unei lucrări pentru ca lucrarea sa, dacă este selectată de juriul concursului să fie reprodus și prezentat de organizatori în perioada de drept de autor, în toate mediile de comunicare în legatură cu Concursul „Talent Scouting”, ediția I și viitoare.
Aceasta privește în special: pachete de presă, pagini de web ale organizatorilor și ale partenerilor săi, toate formele de programe de televiziune, broșuri, prin toate instituțiile de presă, fie scrisă, TV sau pe internet, pentru o perioadă de doi ani de la publicarea de către organizatori a proiectelor selectate în toate mediile în legatură cu Concursul „Talent Scouting”, ediția I și viitoare, în special pentru a promova Concursul „Talent Scouting”.


Art.17 Informații personale
Prin participare, fiecare concurent autorizează pe deplin Romexpo și Igloo Media și/sau orice alt partener în acest concurs să utilizeze, în scopuri comerciale și/sau publicitare, numele său, prenumele, detalii poștale, adresa de e-mail și date despre ocupația sa, ca parte a campaniei publicitare a concursului.
Informațiile personale primite în cadrul acestui concurs vor fi tratate ca fiind confidențiale în conformitate cu prevederile Legii Liberului Acces la Informații.


Art.18 Cazul de necesitate absolută / Extindere / Responsabilități

Romexpo și Igloo Media își rezervă dreptul de a scurta, suspenda, modifica sau anula concursul în caz de forță majoră sau dacă circumstanțe externe, ce nu țin de organizatori o cer, fără ca aceștia să poarte vreo responsabilitate în acest sens.
În mod similar, Romexpo și Igloo Media nu vor fi responsabili dacă accesul la paginile lor de internet și/sau dacă vizitarea acestora se dovedește dificilă sau chiar imposibilă pentru participanți. Nu va fi acceptată nici o revendicare în această privință.


Art.19 Reguli și conflicte

Participarea la acest concurs, respectiv obiectul acestor reguli, presupune acceptarea completă și automată, fără restricție, de către participant a regulilor menționate. Orice contestare, de orice tip, a acestor reguli sau a concursului va fi soluționată doar de către organizatori, în mod absolut.
Regulile concursului pot fi obținute gratuit direct de pe paginile de internet ale organizatorilor, la www.bife.ro și blog.igloo.ro.
Orice decizie a organizatorilor și orice modificare a acestor reguli vor face obiectul unui amendament care va fi disponibil pe paginile de web menționate mai sus.


Art.20 Limba
Română.
Pentru orice informații suplimentare sau clarificări vă rugăm să trimiteți întrebările dvs. în scris la adresa: concursbife2012@romexpo.ro

www.bife.ro

http://blog.igloo.ro/concurs-talent-scouting-la-bife-2012/

 

Articole asemanatoare | Arhiva

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 

Nu sunt mesaje.
 
Anunturi
Arhiva
Cauta dupa:
Anunturi
Cuvinte dictionar
■   Intabula
■   Acuarela
■   Absidiola
■   Monocromie
■   Montant
■   Cripta
■   Aula
■   Angoba
■   Impluviu
■   Palat